SAT Sınavı SAT Sınavı  
SAT SINAVI

SAT SINAVI

SAT Sınavı,  Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak kullanılan üniversiteye giriş sınavıdır. Üç ayrı bölümden oluşur: Okuma, Yazma ve Matematik. Her testte on ayrı alt bölüm vardır: üç tane matematik bölümü, üç tane okuma bölümü, üç tane yazma bölümü (bir tanesi kompozisyon yazma) ve üç bölümden herhangi birinde olan deneysel bölüm. Yaptığınız her doğru soru için bir puan alırsınız. Yaptığınız her yanlış soru için ise 0.25 puan kaybedersiniz (rastgele tahminlerden kaçınılması için). Eğer bir soruyu boş bırakırsanız hiçbir şekilde puan kaybı olmayacağı gibi kazancınız da olmayacaktır. Kompozisyon için ise 12-2 arasında bir puan alırsınız, 12 en yüksek puandır.(Verilen konu dışında bir kompozisyon yazdığınızda sıfır puan alırsınız.)


SAT Matematik Seviye 1

Bu bölüm cebir, geometri (üç boyutlu koordinat, düzlem Öklid), temel trigonometri, cebirsel fonksiyonlar ve temel istatistik konularını içerir. Fakat yine de cebir ve geometri, soruların yarısından çoğunu oluşturur. Toplamda 50 soru vardır.

SAT Matematik  Seviye 2

Bu bölüm cebir (solit ve koordinat), geometri, trigonometri, fonksiyonlar, istatistik ve birkaç karmaşık sorular içerir. Fonksiyonlar, trigonometri ve geometri sınavın ana konularıdır. Toplamda 50 soru vardır.

 

 

SAT Fizik

Bu bölüm mekanik (iş, enerji, güç), elektrik ve magnetizm (elektrik alanları, etkiler ve gizil), dalgalar, modern fizik, termal fizik gibi konuları kapsar ve birkaç tane de karmaşık soru vardır. Fizik, matematik becerilerinizi kullanmanızı öngörmesine rağmen SAT Fizik testi basit aritmetikten öteye gitmez; bir hesap makinesine bile ihtiyaç olmayacaktır. Testte toplamda 75 soru vardır. Test, iki bölüme ayrılmıştır: A Bölümü sınıflama sorulardan, B Bölümü ise tamamlama sorularından oluşur.

SAT Biyoloji

Biyoloji sınavı iki bölümden oluşur: Sınavın %75’i hücresel ve moleküler biyoloji, ekoloji, klasik genetik, organizmal biyoloji, evrim ve çeşitlilik gibi konuları kapsar. İkinci bölüm ise opsiyoneldir: Ekoloji/evrim bölümü veya moleküler/evrim bölümü seçilebilir. Testte toplamda çoktan seçmeli 80 soru vardır.

SAT Kimya

SAT Kimya sınavı öğrencilerin lisede üniversite hazırlık dersini başarıyla bitirmiş olması beklenen bilgilerini ölçer. Sınavda 85 tane çoktan seçmeli soru vardır ve atomik ve moleküler yapı, maddenin halleri, reaksiyon şekilleri, betimsel kimya konularından sorular ve birkaç karmaşık yapılı sorular bulunur.

SAT Edebiyat

SAT Edebiyat sınavı 7-8 edebi parça içerir, her bir parçada 7-9 tane soru vardır. Sınav 60 dk sürer ve toplamda 61-63 soru vardır. Sınava girenlerin şiir, kısa öykü, roman, deneme alıntıları gibi farklı türlerden parçalar okuması istenir.  Biyografiler, otobiyografiler, günlükler, gazeteler, tarihi yapıtlar ve tiyatro eserlerinden de pasajlar içermektedir. İçerik, biçim, dil ve kullanılan edebi sanatlar ve terimler ile ilgili soruları cevaplayacaksınız.

SAT ABD Tarihi

SAT ABD Tarihi sınavı Amerika birleşik Devletleri’nin Kolomb-öncesinden günümüze gelen tarihe odaklanır. Temel sosyal konseptlere, metodlara ve genellemelere genelde tarih çalışmalarında olandan daha az vurgu vardır. Bu testte 90-95 tane çoktan seçmeli soru vardır. Sorular çoğunlukla politik ve sosyal tarih üzerinedir fakat aynı zamanda ekonomik, entelektüel ve kültürel tarihin yanı sıra dış politika konularını da kapsar.

SAT Dünya Tarihi

SAT Dünya Tarihi testi tarih öncesi zamandan modern zamana dek oluşan dünya tarihini kapsar. Avrupa tarihine az bir vurgu varken sınava girenlere dünyanın herhangi bir bölümü hakkında sorular  sorulabilir. Toplamda 95 tane çoktan seçmeli soru vardır. Sınava girenlerin dünya tarihi çalışmaları ile ilintili olan önemli terimler, coğrafya ve neden-sonuç ilişkilerine aşinalığı ölçülür.

 

 

 

Kurslar ve Yardımcı Kaynaklar

Özel Dersler

Öğrencilerle bire bir dersler, öğretmenler, öğrencilerin sınavlara hazırlık aşamasında karşılaştıkları zorlukları belirler. Ders materyallerini hızlıca gözden geçirmeyi tercih eden ve tüm ilginin kendisi üzerinde olmasını seven öğrenciler bu tarzdaki derslerle başarılı oluyor. Özel dersler tamamen bireysel öğrencinin gelişimi üzerinedir. Özel ders almak isteyenler öğrenciler öncelikle” terzi usulü“ eğitim programının uygulanabilmesi için seviye tespit sınavı yaparlar. Dersleri öğrencinin ihtiyaçlarına göre daimi olarak uyarlayan TIPPS öğretmenleri, hızlıca öğrencilerin nerede zayıf olduğunu belirler ve üzerine gider.

Küçük Grup Dersleri

Rekabet ortamını tercih eden öğrenciler için küçük grup dersleri de vardır. Grup dersleri alan öğrenciler kendi gelişimlerini diğer öğrencilerle kıyaslayabilirler ki bu imkan öğrencilere kendilerinin hangi aşamada olduğunu görmelerini sağlar. TIPPS öğretmenleriyle sıkı çalışarak, öğrenciler birbirlerinin sorularından yeni şeyler öğrenebilir ki bu da öğrencilerin konulara farklı bir açıdan bakmalarını sağlar.

Kurs Hizmetleri


TOEFL iBT

SAT - Kimya

AP – Fizik B&C

IELTS

SAT - Biyoloji

AP - Kimya

SAT - Matematik

SAT -Edebiyat

AP - Biyoloji

SAT – Okuma Bölümü

SAT – Amerikan Tarihi

İngilizce

SAT - Kompozisyon

SAT – Dünya Tarihi

Matematik

SAT – Matematik Seviye 1

Üniversite Başvuru Yazıları

Hesaplama

SAT – Matematik Seviye 2

IB - Matematik

Fizik

SAT -Fizik

AP - Hesaplama AB & BC

Kimya

Geri